Meer informatie? Bel 06 46 53 02 11

‘Waardevol voor mijn ontwikkeling’

Ik heb het traject beeldcoaching ervaren als zeer waardevol voor mijn ontwikkeling! De methode die Marijke gebruikte om belangrijke elementen m.b.t. mijn handelen uit de filmfragmenten te halen vond ik erg prettig en doeltreffend. Zo keek Marijke niet enkel naar mijn leerpunten, waartoe ik zelf altijd zeer toe geneigd ben, maar ook naar mijn kracht en de dingen die al wél goed gingen. Dat bleken er al heel wat te zijn, wat mijn vertrouwen in mijn eigen kunnen versterkte. Deze methode sloot
uitstekend aan op mijn leerstijl en ik vond het ook eens goed om niet steeds zelf te moeten zoeken naar tips en tops (hoewel ik hier wel in betrokken werd): soms vind ik het (ook in het kader van competentiegericht onderwijs) ook goed om direct van een expert te horen waar de kernpunten liggen. Daardoor kon ik met meer vertrouwen en vastberadenheid in hoe professioneel te handelen, verder bouwen. Bovendien stelde Marijke zich begripvol, niet-veroordelend en met een luisterend oor op, wat ik erg fijn vond.
Doordat ik steeds concrete voorbeelden van mijn handelen in de filmfragmenten zag (veelal door Marijke selecteerd), toegespitst op mijn specifieke onderwijsomgeving, kon ik mijn handelen in de klas snel aanpassen. Velen zeggen dat het jezelf terugzien op camera confronterend is, maar ik vond dat meevallen. Wellicht komt dat omdat ik vaak heel bewust handel en ik veel nadenk over hoe ik mijn handelen kan verbeteren. Wel vond ik het soms verrassend te zien hoe mijn handelen reacties van de groep uitlokte. Zoals dat de kinderen vaak eigenlijk goed naar mij luisteren, zolang ik de aandacht van de groep expliciet richt. Dat was voor mij echt een eye-opener”. (individueel traject Marte Meo)