Meer informatie? Bel 06 46 53 02 11

‘Door mooie beelden goede gesprekken’

In de training maak je direct een vertaalslag naar de praktijk. In mijn werk heeft de training –  naast het begeleiden met beeldmateriaal –  mij ook gebracht dat ik tijdens observaties zonder filmmateriaal ik ook kleiner ben gaan kijken en in mijn verslaglegging de termen van beeldbegeleiding toepas. Het praten met beeldmateriaal maakt dat je mooie gesprekken krijgt met leerkrachten en je praat vanuit de mooie beelden. Door beeldmateriaal te gebruiken kun je samen aan de zijkant bekijken wat er in de klas gebeurt.

Bij alle observaties

In mijn werk gebruik ik het geleerde van de training op verschillende momenten. Zoals ik al aangaf ben ik ook bij andere observaties kleiner gaan kijken en gebruik ik in de verslaglegging de leerkrachtcommunicatie. Ik ga nu een traject starten waar we samen (de leerkracht en ik) gaan bekijken op welke momenten de leerling de focus krijgt en wat daarin het patroon is. Bij het lopende traject zijn we nu samen aan het kijken om de mooie beelden aan de leerlingen te laten zien en deze met leerlingen te bespreken.

De training

De training heeft zeker aan mijn verwachting voldaan. Het geleerde pas je meteen toe in de praktijk en dit bespreek je dan bij de bijeenkomst. Wij hadden een kleine groep, hierdoor was er voor het bespreken van de opdrachten en filmfragmenten veel tijd.

Fijne opbouw

De opbouw van de bijeenkomsten was fijn. De start met wat je in de tijd vanaf de vorige bijeenkomst geleerd en meegenomen hebt, het bekijken en bespreken van elkaars filmfragmenten en de theorie die erbij hoort.

Veel autonomie

De begeleiding tijdens het traject was goed. Trajectbegeleider geeft je veel autonomie en stelt veel kritische vragen om je aan het denken te zetten en je jezelf verder kunt ontwikkelen. Filmbeelden kun je ook naar haar toesturen, je krijgt dan goede inhoudelijke feedback. Feedback waarvan je als persoon kunt groeien en tips om je verder te ontwikkelen